Livsflimmer gruppeforløb for pårørende

Gruppeforløbet Flimmervej – et fællesskab for dig, som er pårørende

Gruppeforløbet Flimmervej er et 8-ugers forløb kombineret med et nærende fællesskab i en lukket gruppe. Gruppeforløbet er sat i verden for dig, der savner balance i dit liv som pårørende til et menneske med alvorlig fremadskridende sygdom.

Med plads til sårbarhed, skaber vi et trygt rum, hvor vi løfter hinanden og får nye perspektiver på alt det, der er svært.

Book en afklaringssamtale, og få et trygt fællesskab i din helt egen Livsflimmer Gruppe

NB: Samtalen giver svar på dine spørgsmål og overvejelser omkring mulige, og Anja vil vejlede dig i forhold til dine ønsker og behov.
Efter samtalen vil du være afklaret omkring hvilket forløb, der kan være relevant for dig.

Savner du balance i dit liv som pårørende og i dit liv som dig?

Længes du efter et netværk med nogle, der virkelig forstår dig? Og efter at mærke, hvordan det er igen at have ejerskab over livet?

At være pårørende er en stor belastning. Altid er der noget, der tager energi. Altid tilsidesætter du dig selv, og det kan føles enormt ensomt og udmattende.

Men du er ikke alene. I vores lukkede fællesskab på Flimmervej kan vi alle spejle os i dit liv, og du kan spejle dig i vores.

Her har vi et trygt netværk med en lille gruppe, der alle er nære pårørende.

Gruppeforløbet er for dig, der …

 • er tæt pårørende til et menneske med alvorlig fremadskridende sygdom.
 • kender til ensomheden, når omverdenen siger: ”sig til” og ”pas på dig selv”.
 • savner et netværk og nogen, som forstår dig.
 • føler stor ensomhed og afmagt, og at du er alene med dine tanker.
 • har akut brug for noget positivt og opløftende at se frem til i hverdagen.
 • kan se værdien i et unikt netværk med en lille gruppe mennesker, der alle kan spejle sig i din situation.
 • har lyst til både at lytte, fortælle og dele dine erfaringer og tanker.
 • har mod på at arbejde hen imod et liv i mere balance.

Hvad indeholder gruppeforløbet, og hvad får du ud af det?

Gruppeforløbet på Flimmervej består af onlinemøder for en lille gruppe. Her mødes vi i 90 minutter ad gangen hver anden tirsdag. I alt 5 gange.

Hver gang vi mødes, tager vi fat på et særligt emne, der kan hjælpe dig i livet som pårørende – og hver gang introduceres små hjemmeopgaver og konkrete redskaber, som giver dig nye perspektiver på dit liv, og som har til formål at hjælpe dig med at opnå bedre balance i livet.

I tiden mellem vores samtaler kan du sparre med Anja og de andre deltagere i den lukkede Facebook-gruppe på Gruppeforløb på Flimmervej. Undervejs får du mulighed for at blive sat sammen med en makker i gruppen, så I kan lære hinanden bedre at kende, to og to.

Målet med forløbet er at give dig støtte og redskaber til at få genoprettet balancen i dit liv.

Forløbet er tilrettelagt nøje ud fra gruppens sammensætning og behov – og møderne vil være styret af Anja Aalund – ekspert i Livsflimmer.

Hvorfor skal du vælge et gruppeforløb?

– Afklaringssamtalen sikrer god dynamik i gruppen

Det særlige ved gruppeforløbet er, at alle deltagere har været igennem en kort afklaringssamtale. Her får du afklaring på, om forløbet er noget for dig – og Anja vurderer, om der er et match mellem hver enkelt deltager og selve forløbets formål.

Uanset, hvor du er i dit liv som pårørende, er det ganske uvurderligt med et trygt og varmt fællesskab med andre pårørende.

Det får du ud af at være med i Gruppeforløbet på Flimmervej:

 • Gruppeforløbet er til for at hjælpe dig, mens du hjælper din kære.
 • Du får et støttende bagland, hvor vi løfter hinanden tættere på et liv med mere livglimmer. En gruppe, hvor vi kan give hinanden en masse gode tip, hvis vi har brug for det.
 • Gruppeforløbet skaber et frit rum med plads til at dele alle tanker, bekymringer og frustrationer.
 • Gruppeforløbet giver dit et uvurderligt netværk, hvor du selv kan vælge til og fra – og hvor I kan holde kontakten i en lukket Facebook-gruppe.
 • Gruppeforløbet giver dig nye perspektiver på dit liv, som resulterer i større trivsel og kontrol over eget liv.
Livsflimmer gruppeforløb

Hvad får du helt konkret?

 • Et åbent og trygt rum i et fællesskab med andre i den samme situation som dig – At være pårørende er ensomt. Selvom omverden vil det bedste med kommentarerne ”Pas på dig selv” og ”sig til”, oplever man som pårørende gang på gang at stå alene på en ensom isflage i det store ocean.
 • Adgang til en lukket Facebook-gruppe – I gruppen har I mulighed for at skrive sammen og sparre mellem hvert møde, og I kan holde kontakten efter forløbet. Det gør ensomheden mindre og håbet større.
 • Et uvurderligt netværk, hvor der deles ud af erfaringer, gode samarbejdspartnere og hvor du vil få råd og vejledning i de problemstillinger, du står i.
 • En Livsflimmer-makker, som du kan tale med 1:1 – I tiden mellem vores møder sættes gruppen sammen to og to på skift. På den måde får du en tæt kontakt, der holder hånden under dig og omvendt.
 • Nye værktøjer, der hjælper dig med at finde vej fra livsflimmer til livsglimmer – Når livet flimrer, gælder det om at polstre sig med livsglimmer.
 • Hjemmeopgaver, der hjælper dig med at finde balance mellem at være pårørende og at være dig.
 • Og måske vigtigst af alt: Du får et trygt netværk og støttende bagland – Gruppen er til for, at vi løfter hinanden. Vi samles, fordi vores livsvilkår er Livsflimmer, men vores mål er at komme til at mærke glæden og håbet igen.
Livsflimmer gruppeforløb

Pris og praktisk om gruppeforløbet

Gruppeforløbet foregår online og tilrettelægges ud fra en række relevante temaer, som samtalerne vil tage udgangspunkt i.

Hvornår starter vi?

Forløbet strækker sig over 5 tirsdage i lige uger.

Vi ”mødes” første gang den 19. april, hvor jeg introducerer de 4 gange. Den efterfølgende tirsdag tager vi for alvor fat.

De enkelte sessioner varer 90 minutter. 

Dato og tidspunkt for sessionerne er:

19. april, 3. maj, 17. maj, 31. maj og 14. juni. Alle dage 16.30 – 18.00

Føler du, at det er en barriere for dig, at det foregår online? Det forstår jeg godt, men bare rolig. Jeg skal nok guide dig, så du kan føle dig tryg ved det.

Prisen på forløbet er lige nu

– og kun i en begrænset periode:

899 kr. for 5 online-møder

Herefter stiger prisen til 1199,- 

Jeg brænder inderligt for – med den rette hjælp og rådgivning – at støtte pårørende til at bevare sig selv, mens de tager sig af deres kære.

Du kan læse mere om mig her.

Anja Aalund

Det siger andre om Anja

Anja har en særlig evne til at fornemme, hvad der ligger ”bag” og hvad kernen i problemstillingerne er, og hun rammer ”spot on”.

Jeg har selv haft utrolig svært ved at navngive hvad den præcise problemstilling er, men her får Anja sig sporet ind og kommer med fantastisk feedback – Både til medarbejdergruppen, men også til mig som leder.

Til medarbejdergruppen fremlægges ideer på arbejdsgange, som hun ser vil gavne gruppen i forhold til løsning og samtidig får jeg gode fif og opmærksomhedspunkter til det videre arbejde.

Camilla, Funktionsleder

Når tingene har set mest uoverskuelige ud, har du været god til at få os til at fokusere på de ting der fungerer godt, hvorved vi fik lyst og energi til at fortsætte.

Du er god til coache, så vi selv er i stand til at finde frem til løsningerne.

Du er inspirerende og god til at komme med idéer og forslag, der kan optimere vores dagligdag, drift og ikke mindst arbejdsglæde.

Leder af botilbud

Gruppeforløb

Anja, kan med sin humoristiske og energifyldte tilgang inspirere og løfter stemningen, således at man lettere kan le af sig selv og af hinanden. Fordi, det som jeg kan synes er kompliceret og uoverskueligt, bliver i hendes samvær og coaching enkelt, og muligt at finde løsninger til.

Gennem Anjas hypoteser i supervisionen fik vi øje på de muligheder, der bliver mulige når man skifter position og bringer nye perspektiver i spil.

Anja er god til at møde en medarbejdergruppe, matche dem og finde deres energiniveau. Det er første forudsætning for at støtte andre i at skabe forandringer.

Lise, Afdelingsleder